محاسبه ضریب مقیاس سیستم تصویر و ضریب تبدیل طولها به سطح مبنا


درجه دقیقه ثانیه
:طول جغرافیایی
:عرض جغرافیایی
:ارتفاع منطقه
:زون
:بیضوی مبنا

wait

عرض جغرافیایی(Latitude):
طول جغرافیایی(Longitude):

توضیح در مورد برنامه:

این برنامه برای محاسبه ضریب مقیاس یا Scale Factor و ضریب تبدیل طولها به سطح مبنا نوشته شده است.

ضریب مقیاس یا Scale Factor چیست؟

ضریب مقیاس: به مفهوم نسبت طولها بر روی نقشه به همان طول بر روی یبضوی می‌باشد. بنابراین برای تبدیل طولهای روی بیضوی بر روی نقشه می‌توان از این ضریب مقیاس استفاده نمود. برای این منظور طولها را باید در این ضریب ضرب کرد. برای تبدیل طولهای روی نقشه بر روی بیضوی بالعکس باید طولها را بر این ضریب تقسیم کرد.

چرا ضریب مقیاس Scale Factor در سیستم UTM مورد نیاز است؟

سیستم تصویر UTM حاصل تصویر کردن نقاط بیضوی مبنا بر روی استوانه می‌باشد. چون امکان اینکه استوانه کاملا بر روی کره منطبق شود وجود ندارد. بنابراین تنها در خطوط برخورد استوانه و بیضوی اندازه عوارض روی بیضوی کاملا با اندازه روی استوانه برابر است. و در سایر نقاط یک ضریب به عنوان ضریب مقیاس لازم است تا اندازه روی بیضوی با اندازه روی استوانه(روی نقشه) برابری نماید. بنابراین ضریب مقیاس نسبت طولها بر روی نقشه به همان طول بر روی بیضوی می‌باشد. ضریب مقیاس در نصف النهار مرکزی عدد 0.9996 و در خطوط برخورد استوانه و بیضوی عدد یک است. در شرقی‌ترین و یا غربی‌ترین نقاط زون ضریب مقیاس 1.00059 می‌باشد.

ضریب تبدیل به سطح مبنا چیست؟

در فعالیتهای معمول نقشه‌برداری اندازه‌گیریها بر روی سطح زمین انجام می‌گیرد. در صورتیکه طولهای روی سطح مبنا ملاک تهیه نقشه‌ها می‌باشند. بنابراین در مورد مناطقی که از سطح مبنا اختلاف ارتفاعی قابل توجهی دارند، طولها نیازمند تصحیح تبدیل به سطح مبنا می‌باشند. این ضریب به همراه ضریب مقیاس سیستم تصویر، در تبدیل طولها از روی زمین بر روی نقشه و بالعکس باید مورد توجه قرار بگیرند. خصوصا در نقشه‌های بزرگ مقیاس این ضریب اهمیت بیشتری دارد. Scale Factor
ضریب تبدیل به سطح مبنا

لینک های مرتبط

تبدیل مختصات جغرافیایی به UTM
تبدیل مختصات UTM به جغرافیایی
در باره شرکت آرمان ژئوماتیک
وب سایت سازمان نقشه برداری کشور
نظرات شما:
نظر آقا یا خانم علی استراکی :
سلام آیا در کارهای نقشه برداری باید این ضرایب را به دوربین معرفی کنیم. اگر معرفی نکنیم چقدر اختلاف ایجاد می شود.
پاسخ مدیر سایت :
سلام بهتر است در هر ایستگاه قبل از برداشت ضریب مقیاس اون نقظه را به توتال استیشن معرفی کنید. در غیر اینصورت باید همه طولهای برداشت شده را در هنگام ترسیم در ضریب مقیاس ضرب کنید. اگر این کار را انجام ندهیم حداکثر 1.3 متر در هر کیلومتر امکان خطا وجود دارد.


toparrow