Logo

شرکت مهندسین مشاور

آرمان ژئوماتیک

خوش آمدید

استفاده از GIS در حوادث بزرگراه ها در استرالیا

با استفاده از تکنولوژی GIS محققین و فرماندهان نیرو های پلیس می توانند با مشاهده و درک و تفسیر و مصور کردن داده های مربوط به تخلفات بر روی نقشه، به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جرم و جنایت بپردازند.

برای مثال بازپرسان جنایی با مشخص کردن محل وقوع جرم و موقعیت های مکانی بزهکاران و آسیب دیدگان این جنایات بر روی نقشه، می توانند اطلاعات خوبی در زمینه الگو های رفتاری و سوابق مجرمین کسب کنند و با استفاده از GIS و دیدگاه جامع بدست آمده از این راه، برای پیشگیری و مقابله و کاهش جرم در مناطق مورد نظر تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

در راستای همین مسئله یک شبکه تلویزیونی در استرالیا بنام سون نیوز(Seven News) با استفاده از تکنولوژی GIS شرکت ازری استرالیا و با همکاری پلیس، به تحلیل موقعیت و تعدد وقوع تخلفات رانندگی مرتبط با مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر دربزرگرراه های این کشور اقدام ورزیده است. نتایچ این تحلیل نشان داده است که مناطق خارج از شهر و حومه ایالت کوئینزلند استرالیا که در واقع دومین ایالت بزگ استرالیا از نظر وسعت و سومین از نظر جمعیت در کشور می باشد، بالاترین آمار مربوط به تخلفات حادثه ساز رانندگی که در اثر مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی می باشد را دارد.

این شبکه خبری با استفاده از GIS در حوادث و با ارائه نقشه های دو بعدی و سه بعدی از میزان تخلفات حادثه ساز در اثر مصرف مواد مخدر و الکل در کشور، توانسته میزان آگاهی مردم این کشور را در مورد علل بالا بودن آمار جرم در ایالت کوئینزلند، را بخوبی نمایش دهد.


لینکهای مفید:
چیست؟ GIS
خدمات GIS شرکت آرمان ژئوماتیک

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت آرمان ژئوماتیک می باشد.


toparrow